محرومیت از شرکت مجدد در کنکور کارشناسی ارشد برای پذیرفته شدگان دوره روزانه

انتخاب رشته های متناسب با رشته امتحانی در تکمیل ظرفیت ارشد سال 1400

تکمیل ظرفیت یکی از مراحل مهم و از فرصت های ویژه ای است که در اختیار داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد…

Continue Reading